Inline HTML
Memupuk dan membangunkan
bakat Bumiputera
ke potensi tertinggi.
Merealisasi Aspirasi.

Program biasiswa untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang berpotensi, berpendapatan isi rumah rendah (RM 3,000 ke bawah) dan dari latarbelakang yang mencabar bagi mendapatkan pendidikan berkualiti.

Program Pembangunan Kemahiran bagi meningkatkan skil vokasional dan teknikal ke peringkat pengiktirafan antarabangsa. Peningkatan kemahiran bagi kerjaya berpendapatan tinggi seperti sektor minyak & gas, elektrik & elektronik, komunikasi, bidang kandungan kreatif & infrastruktur dan lain-lain.

Program Pembangunan bagi pensijilan profesional dan program spesialis. Peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, kejuruteraan dan lain-lain.

Penyumbang Dana